Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

4861 b797 390
Reposted frommirosia mirosia viasection section
9897 146c 390
Reposted fromblutelf blutelf viasection section
ladybiiird
2358 1f4b 390
Reposted fromdiebitchess diebitchess viasection section
ladybiiird
1963 c01e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasection section
ladybiiird
2053 3c08 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viapl pl
ladybiiird
9826 0e0e 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles

May 27 2015

ladybiiird
3904 9dcf 390
Reposted frommoai moai viasection section
ladybiiird
8332 56bf 390
ladybiiird
4738 0ca8 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasection section
ladybiiird
chciałabym Cię teraz zobaczyć.
— 00:19
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
ladybiiird

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna

— Biały Oleander
Reposted fromdelightedd delightedd viamissdark missdark
ladybiiird
1773 7bd1 390
Reposted fromlambadada lambadada viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladybiiird
ladybiiird
8316 c60e 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viamissdark missdark
ladybiiird
Właśnie dlatego, ze go kocham, jego szczęście liczy się dla mnie o wiele więcej, niż moje własne.
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty

April 23 2015

ladybiiird
1469 4312 390
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viacytaty cytaty
ladybiiird
Po prostu się za bardzo do Ciebie przyzwyczajam. A odzwyczajenie się raczej łatwe nie będzie.
— B. / 21.IV.15. - Wewnętrzne przetrącenie kręgosłupa
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
ladybiiird
ladybiiird
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl