Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

ladybiiird
2162 15d2 390
Reposted fromroom-with-no-view room-with-no-view viabrzask brzask
ladybiiird
5265 1188 390
Reposted frommesoute mesoute viabrzask brzask
ladybiiird
2289 2f90 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamslexi mslexi
ladybiiird
3676 a0f5 390
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
ladybiiird
Reposted fromcarfreitag carfreitag viachrzrzrz chrzrzrz

March 06 2017

ladybiiird
Zrozumiała, że oboje są tacy sami. Że jedno bez drugiego czuło się samotne i zranione. Że potrzebowali siebie nawzajem. Wiedziała, że pójdzie za nim wszędzie.
— Gemma Malley - Deklaracja
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
ladybiiird
..Kocham cię po cholerne korzenie duszy i z powrotem. Jesteś częścią mnie. Prawdopodobnie lepszą częścią...
— Kim Holden – Gus
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
ladybiiird
Na ogół tacy "towarzyscy" ludzie nie mają głębi, są banalni i nudni.
— Haruki Murakami – Mężczyźni bez kobiet
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
ladybiiird
7742 1529 390
Reposted fromohhh ohhh viachrzrzrz chrzrzrz
ladybiiird
ladybiiird
Złośliwość losu nie na tym polega, że nie spełnia on naszych marzeń, lecz że spełnia je z wielkim opóźnieniem, gdy już człowiek nie liczy na ich realizację.
— Magdalena Samozwaniec, "Czy pani mieszka sama?"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
ladybiiird

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C., 'Pokolenie Ikea
Reposted fromSabela Sabela viachrzrzrz chrzrzrz
ladybiiird
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viachrzrzrz chrzrzrz
ladybiiird

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz
ladybiiird
8769 40f9 390

thecommonchick:

Me: I wanna travel ✈️ 

Bank account:

image
Reposted fromdomies domies viasection section

June 25 2015

9300 f064 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasection section
ladybiiird
Reposted fromdobby dobby viasection section
4861 b797 390
Reposted frommirosia mirosia viasection section
9897 146c 390
Reposted fromblutelf blutelf viasection section
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl